Bán đất Bình Dương, đất Mỹ Phước 3 giá rẻ

dia oc rong xanh
 
TIN TỨC
Chi tiết

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020

    Cập nhật:11/3/2014 8:45:31 PM

Chiều 28-10, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung chủ trì họp UBND tỉnh thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình).

Tham dự có các thành viên UBND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố.

nhà ở Bình Dương


 Chương trình “Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” được xây dựng dựa trên cơ sở thực trạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương và dự báo nhu cầu nhà ở trong thời gian tới. Theo đánh giá thực trạng, so với một số tỉnh, thành phố lân cận, diện tích nhà ở bình quân đầu người ở Bình Dương còn thấp (khoảng 22,2m2/người). Tuy nhiên, tỷ lệ nhà kiên cố đạt khá (29,8%). Bên cạnh đó, tỉnh cũng có những chính sách về nhà ở cho các đối tượng xã hội như người nghèo, người có công với cách mạng, công nhân, sinh viên, người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị; có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở.
 
Mục tiêu chung của Chương trình: Từng bước đáp ứng nhu cầu cải thiện nhà ở của nhân dân, nâng cao chất lượng, điều kiện sống của các tầng lớp dân cư; tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững - theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; huy động mọi nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở.

Nhà ở đô thị Bình Dương

Đến năm 2020, tập trung phát triển nhà ở lên phía Bắc của tỉnh.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2015, diện tích nhà ở bình quân của tỉnh Bình Dương là 23,5m2/người, diện tích nhà ở tối thiểu là 8m2/người; đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân là 30m2/người, diện tích nhà ở tối thiểu là 8,2m2/người, tăng tỷ lệ nhà kiên cố lên 50%; đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân là 33m2/người, diện tích nhà ở tối thiểu là 12,8m2/người, tăng tỷ lệ nhà kiến cố lên 80%.
   
Để đạt được mục tiêu trên, giải pháp được đặt ra gồm: Quy hoạch kiến trúc, đất đai, quản lý chất lượng xây dựng và quản lý sử dụng, phát triển thị trường và cơ chế chính sách nhà ở,…
 
Cuộc họp đã tập trung góp ý cho nội dung đánh giá thực trạng, kết quả đạt được, dự báo nhu cầu về nhà ở tỉnh Bình Dương trong thời gian tới, giải pháp thực hiện đạt được mục tiêu đề ra.
 
Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Cung yêu cầu, Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các sở, ngành, địa phương để bổ sung vào nội dung Chương trình. Đồng thời nhấn mạnh, đây là chương trình lớn của tỉnh, có tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Do đó, Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát thực trạng phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Trong đó, tập trung đánh giá cụ thể kết quả đã đạt được, hạn chế cần khắc phục. Đặc biệt, đánh giá hiệu quả đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở, chất lượng đời sống công nhân, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, kết cấu xây dựng và kiến trúc cảnh quan nhà ở đô thị.  
 
Dự báo nhu cầu nhà ở, xác định mục tiêu Chương trình phải dựa trên Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương (đã điều chỉnh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quy hoạch chung phát triển đô thị Bình Dương, quy hoạch phát triển công nghiệp, các dự án phát triển nhà ở còn hiệu lực.  
 
Với mục tiêu đến năm 2020, Bình Dương đạt các tiêu chí đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Chương trình cần lưu ý định hướng lâu dài của tỉnh là chuyển dịch doanh nghiệp đầu tư lên phía Bắc, chuyển đổi công năng một số khu, cụm công nghiệp ở phía Nam của tỉnh theo hướng phát triển đô thị gắn với dịch vụ, thương mại. Do đó, Chương trình phải đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là khu vực phía Bắc. Cần có cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp, nhà ở đô thị và nhà ở thương mại.


Bản tin thị trường bất động sản theo Mai Xuân của binhduong.gov.vn.

Thanh Tân
Tin liên quan